PAKIET BASIC SERVICE

  1. Troubleshooting

Nasza zespół od troubleshootingu jest dyspozycyjny przez 24 godzin, 7 dni w tygodniu. W razie awarii reagujemy błyskawicznie, stawiając się na miejscu do 12 godzin. Ponadto, pracę turbin nadzoruje zawsze dwuosobowy zespół techników.

  1. Obsługa techniczna planowana (przeglądy) i nieplanowane (awarie)

W ramach obsługi technicznej oferujemy realizowanie zaplanowanych kontroli serwisowych, które przeprowadzamy według kalendarza serwisu oraz serwisu pogwarancyjnego Podczas kontroli, nasi technicy dokonują niezbędnych napraw i pobierają dane wibracyjne z różnych komponentów turbin wiatrowych, by później przekazać je zamawiającemu. Dodatkowo, pobierają i analizują próbki oleju ze skrzyni przekładniowej. Wszystkie naprawy dokonywane przez naszych specjalistów wliczone są w cenę pakietu, a sam kalendarz serwisu technicznego przedkładany jest Właścicielowi inwestycji na 30 dni przed rozpoczęciem każdego roku.

  1. Opieka, przeglądy łopat i podstawowe naprawy uszkodzeń

Zapewniamy coroczne przeglądy stanu łopat turbin wiatrowych, dokonywane zarówno akustycznie, jak i przy użyciu optycznych narzędzi z poziomu terenu. Oferujemy również innowacyjne rozwiązanie w postaci przeglądu łopat turbin za pomocą specjalistycznego drona. Dokonana w ten sposób inspekcja pozwala nam dokładnie zbadać stan łopat i zauważyć pojawienie się lub powiększanie się zniszczeń. Ewentualne uszkodzenia naprawiamy za dodatkową opłatą, którą ustalamy podczas negocjacji z naszymi Klientami.

  1. Monitoring systemu SCADA

Oferujemy zdalną obsługę oraz monitorowanie, a także lokalną obsługę w ramach udzielenia licencji na korzystanie w celu eksploatowania Farmy Wiatrowej.

  1. Zakup części zamiennych do określonej wartości w umowie

Pakiet Basic Service obejmuje także zakup olejów, smarów oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do funkcjonowania turbin.