O firmie

Kim jesteśmy

Wind Parks Management (WPM) z siedzibą w Warszawie jest spółką powstałą w oparciu o polski kapitał prywatny. Nasza firma zarządzana jest przez podmiot, którego udziałowiec od wielu lat jest liderem we wznoszeniu farm wiatrowych w Polsce.

Zajmujemy się serwisem oraz instalacją turbin wiatrowych, rozszerzając swoją ofertę o kompleksowe zarządzanie parkami wiatrowymi oraz całodobowy monitoring farm wiatrowych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoferować naszym Klientom elastyczną ofertę, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Nasz zespół składa się z certyfikowanych specjalistów, posiadających wiele lat doświadczeń w zakresie elektryki, mechaniki oraz automatyki. Eksperci z WPM w swojej pracy wykorzystują najnowsze zdobycze technologii – takie jak drony umożliwiające dokonanie szybkiej oceny stanu technicznego turbiny oraz powłoki malarskiej gondoli, wież oraz łopat turbiny, bez potrzeby wynajmowania ciężkiego sprzętu. Dzięki nowoczesnemu podejściu zmniejszamy koszty korzystania z usług, a nasi specjaliści mogą szybko i sprawnie reagować w przypadku pojawienia się nagłej usterki. Połączenie profesjonalnego personelu, innowacyjnych rozwiązań oraz elastycznego podejścia do Klienta gwarantuje, że współpraca z naszą firmą to pewna inwestycja na przyszłość.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i nawiązania pewnej oraz owocnej współpracy.

Misja firmy

W naszej strategii zawsze wybiegamy w przyszłość: zarówno korzystając z najnowszych osiągnięć  technologicznych, jak i budując mocne więzi z naszymi Klientami. Silne partnerstwo jest jednak możliwe tylko dzięki wzajemnemu zrozumieniu, dlatego zawsze staramy się dokładnie poznać preferencje naszych Klientów.

Znając potrzeby Klienta, jesteśmy w stanie precyzyjnie dostosować do Jego potrzeb charakter świadczonych przez nas usług, dobierając przy tym najskuteczniejsze narzędzia. Takie podejście sprawia, że nasi Klienci mają zapewnioną najwyższą jakość obsługi, a ich inwestycje znajdują się pod stałą i pewną opieką.

Bezpieczeństwossss

Naszym celem jest nieustanna troska o zdrowie pracowników oraz  kontrahentów. Wspieramy każde działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa pracy. Jednym z kluczowych elementów w naszej polityce BHP jest dążenie do  wyeliminowania ryzyka wypadków wśród naszych pracowników. Dbamy również o tych, z którymi współpracujemy.

Zapewnienie najwyższego standardu pracy jest dla nas niezwykle ważne. Dlatego też, nasi pracownicy są bardzo dobrze wyszkoleni. Każdy z naszych techników posiada akredytowane na całym świecie szkolenia Global Wind Organisation (GWO) oraz honorowane w wielu krajach Unii Europejskiej certyfikaty:
– UDT (Urząd Dozoru Technicznego z zakresu obsługi urządzeń transportu bliskiego).
– SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich z zakresu eksploatacji urządzeń, instalacji oraz sieci na stanowisku Dozoru i Eksploatacji).

Kadra Zarządzająca firmy wyznaje nadrzędną zasadę, iż żadna praca nie może być wykonywana w sposób zagrażający życiu i zdrowiu. Nieustannie prowadzimy wszelkie starania, aby radykalnie zmniejszyć ryzyko potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.

Sumiennie realizujemy postanowienia polityki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez:

Pracownicy są motywowani do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przechodzą w tym zakresie wszystkie wymagane szkolenia. Od każdego pracownika oczekujemy współpracy przy realizacji polityki BHP, osobistego zaangażowania w zrozumienie wagi problemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przychylnego nastawienia do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w firmie. Pracownik jest kluczowym ogniwem w łańcuchu działań na rzecz poprawy warunków pracy i eliminacji różnego typu ryzyka zawodowych, jak również wypadków przy pracy.
Zarząd firmy nieustannie zmierza do tego, aby każdy zatrudniony pracownik miał pełną świadomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasi Klienci i Partnerzy mogą zatem mieć pewność, że nasi profesjonaliści spełniają najwyższe standardy w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.